Palm reporta oficialmente estar buscando un comprador

Con información de PalmInfocenter